Mangarap Ka | Famous Lyrics Collections
Famous Lyrics Collections: Mangarap Ka

Mangarap Ka

Mangarap Ka
By After Image [Wency Cornejo]

Simulan mo sa pangarap ang iyong minimithi
At ito'y iyong dalhin
Itanim mo sa puso mo ito ay lalaki
Ikaw rin ang aani.

[Refrain]
Hayaan mong lumipad ang isip sa lawak ng langit
Bitui'y umaawit at ito'y nagsasabing...

[Chorus]
Mangarap ka, mangarap ka
Dinggin ang tawag ng iyong dugo
Umahon ka, umahon ka
Mula sa putik ng iyong mundo.

Simulan mo sa pangarap ang iyong minimithi
At ito'y iyong dalhin.

[Repeat Refrain and Chorus]

[Bridge]
Bawat panaginip na taglay ng yong isip
Palayain mo at ilipad tungong langit
Ang iyong tinig ay aawit.

[Repeat Refrain except last word]

...nagsasabing...

[Oh, woh oh oh...]
Manalig ka, manalig ka
Ang langit ay naghihintay sa 'yo...

Related Posts