Gulong Ng Palad | Famous Lyrics Collections
Famous Lyrics Collections: Gulong Ng Palad

Gulong Ng Palad

Gulong Ng Palad
By Jerome Sala

Kung minsan ang takbo ng
buhay mo
pagdurusa nito’y walang
hanggang
wag kang manimdiman ang
buhay ay
Gulong ng palad, gulong ng palad

Ang maykapal marunong
tumingin
sa taong naghihirap at nasawi
bawat isang gabi ay mayroong
isang umaga, isang umaga

[chorus]
Gulong ng palad ang buhay ay
Gulong ng palad, ang kandungan
ang kapalaran kung minsan ay
nas ilalim
gulong ng palad ang kandungan
ang kapalaran minsa’y nasa ibabaw

Bawat isang gabi ay mayroong
isang umaga, isang umaga

[chorus]
Gulong ng palad ang buhay ay
Gulong ng palad, ang kandungan
ang kapalaran kung minsan ay
nas ilalim
gulong ng palad ang kandungan
ang kapalaran minsa’y nasa ibabaw

[Chorus]
Gulong ng palad ang buhay ay
Gulong ng palad, ang kandungan
ang kapalaran kung minsan ay
nas ilalim
gulong ng palad ang kandungan
ang kapalaran minsa’y nasa ibabaw

Related Posts